top of page
#Biology#UMCOS
ជំនាញ​៖ ជំនាញជីវវិទ្យា
ដោយ៖​ កញ្ញា អុិន សំភាស់
មុខរបរបច្ចុប្បន្ន​​៖ គ្រូបង្រៀន ឯកទេសជីវវិទ្យា និង​ គ្រូប្រឹក្សាគរុកោសល្យ នៅសាលារៀនជំនាន់ថ្មី វិទ្យាល័យព្រះសុីសុវត្តិ
PodcastMajor Biology by Ms. In Somphors
00:00 / 36:25
bottom of page